JE T’AIME Nói tiếng yêu

JE T’AIME Nói tiếng yêu – SEVENTEEN ONESHOTS

Đây sẽ là nơi tổng hợp các oneshot của SEVENTEEN do Reina đảm nhận, mình sẽ cố gắng hết sức có thể, chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình. Đừng để cái tiêu đề đánh lừa vì mình không chắc nó sẽ hường phấn giống như vậy LOL.

♦ Jicheol/Cheolhoon

[Fanfic/Oneshot][Seventeen] Jicheol/Cheolhoon – “Be silly, be honest, be kind.” 

[Fanfic/Oneshot][Seventeen] Jicheol/Cheolhoon – Chuyện của Jicheol

[Fanfic/Oneshot][Seventeen] Jicheol/Cheolhoon – Chuyện của Jicheol (Phần 2)

Advertisements